Заявка за издаване на карта EKONOMY

Картови данни(Попълва се от служител на бензиностанции ЕКО)